Varför går vi över till digitaltv?

Eftersom det analoga frekvensutrymmet är begränsat blir utvecklingsmöjligheterna för tv-mediet väldigt små. På en analog kanal får det plats 4-6 digitala. Det blir alltså billigare att sända många digitala kanaler, istället för få analoga. Dessutom blir det bättre bild och ljud. Andra tjänster som man kan nyttja i det digitala nätet är: programguide, information om pågående program och utvecklad text-tv. På Digital-tv-kommissionens hemsida hittar du fler svar.
Läs mer