Vad är digital tv?

"Digital television, oftast kallat Digital-TV (DTV) är televisionsutsändningar där man använder digital modulation och komprimering för att sända ljud och bild. I DTV kan man också bifoga andra tjänster, exempelvis textning av program och elektronisk programguide (EPG)."

Den här faktafulla beskrivningen kommer från Wikipedia.org där du även hittar mer info om tekniken och de olika distributionssätt för digital tv.
Läs mer